قدحی از فقه و حقوق

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.

تعريف کودک _ از ديدگاه اسلام

کلمه کودک در زبان ادبيات فارسي با کلماتي مانند: کوچک، صغير، فرزند دختر يا پسري که به حد بلوغ نرسيده باشد، طفل، دختر بچه يا پسر بچه خردسال و جوان مترادف مي باشد.

اما در قرآن کريم و متون فقهي و روايي کلماتي مانند طفل، صبي، صغير و... معادل با کلمه کودک مي باشند و کلمه ديگر مراهق است، زيرا در تعريف مراهق آمده است "مقارباً للبلوغ"يعني کسي که نزديک به بلوغ است.

 

تعريف کودک_ از ديدگاه فقه و قانون مدني

در کتب فقهي براي خروج از کودکي و رسيدن به حد بزرگسالي معيار ها و علائمي ذکر شده است که تا وقتي اين علائم و معيار ها حاصل نشده باشد شخص کودک محسوب مي شود. که بر طبق نظر مشهور فقهاي عظام از ميان علائم و تحولات متعددي که مقارن با خروج از کودکي و رسيدن به بزرگسالي در ساختار جسمي انسان رخ مي دهد، چند علامت را که از علائم دائمي يا غالبي مي باشند را به عنوان علائم بلوغ ذکر کرده اند؛ همچون تغييرات ظاهري، احتلام، انبات شعر و ...

در تبصره يک قانون 49 مجازات اسلامي مقرر شده است که: منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. بلوغ شرعي بر اساس تبصره يک ماده ماده1210 قانون مدني براي پسر 15 سال تمام قمري و براي دختر 9 سال تمام قمري است


1 معين، محمد، فرهنگ معين، ج3، ص3117 و فرهنگ عميد، ص 965، ذيل کلمه کودک.

 جبعي عاملي، زين الدين، معروف به شهيد ثاني،  الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، ج7، ص68.[2]

حبيبي، تهمينه، بررسي کنوانسيون حقوق کودک و تطبيق آن با موازين اسلامي، ص 136، دانشگاه شهيد مطهري، 1374 ه.ش.[3]

 حجتي اشرفي، غلامرضا، قانون مجازات اسلامي، ص17، چاپ نهم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1381 ه.ش.[4]

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیده سعیده لطیفی  |